Regenwaterrecuperatie

Hergebruik regenwater voor het toilet, wasmachine, tuin.

Regenwaterrecuperatie

De Rioolkrak vertelt je niks nieuws als we je zeggen dat het in België veel meer regent dan pakweg aan de Middellandse Zee.

Wij Belgen, willen het niet direct toegeven maar een regenbui maakt ons klimaat aangenaam draaglijk. De Rioolkrak ziet het nog positiever, wij zijn sterk voorstander dat je je regenwater gaat recupereren voor hergebruik. Wat zijn de voordelen, hoe ga je te werk en wat zegt de wetgeving?

Voordelen van regenwaterrecuperatie

Waarvoor kan je regenwater gebruiken?

Soorten regenwaterrecuperatiesystemen (regenputten)

Soorten systemen

 1. Met gedwongen circulatie – is het meest gebruikte systeem waarbij het reservoir (of de regenput) onder de gebruikerspunten ligt. Het water wordt toegevoerd door een pomp (gedwongen).
 2. Met natuurlijke circulatie – minder courant systeem waarbij het reservoir hoger wordt geplaatst dan de gebruikerspunten. Het water stroomt door de zwaartekracht naar beneden.

Werking in 2 fases

 1. Recuperatie van het regenwater (met een voorfilter).
 2. Distributie van het regenwater naar de gebruikerspunten (door middel van een pomp, aanzuigleiding en distributieleiding).

Er zijn 3 soorten reservoirs die geïnstalleerd kunnen worden

 1. In situ gemetst of in beton gegoten – delen van kelder wordt ingericht als wateropslag.
 2. Geprefabriceerde betonnen put – wordt ingegraven – gaat van 1500 tot 20000 liter mogelijk.
 3. Geprefabriceerde kunststoffen tank – wordt ingegraven en bevat verstevigingsribben. Meestal voor binnen een gebouw – tot circa 9000 liter – kan op maat gemaakt worden – De Rioolkrak gaat voor het type Platin, geproduceerd door het merk Graf.

Zelfplaatsing of laten plaatsen?

De Rioolkrak is expert in het plaatsen van regenwaterputten en we weten snel wat voor jou het beste regenwaterrecuperatiesysteem is. Je kan dan overwegen om die te laten plaatsen of zelf te plaatsen. Misschien ben jij wel die handige Harry die perfect zelf een regenwaterrecuperatiesysteem kan plaatsen. Welke keuze je ook maakt, De Rioolkrak staat je heel graag bij.

Zelfplaatsing

De Rioolkrak stelt jou de beste oplossing voor. We bezorgen je de materialen die je nodig zal hebben voor een volledig regenwater recuperatie systeem. De Rioolkrak adviseert je met vakkundige tips en tricks voor een correcte plaatsing, materiaalkeuze en het onderhouden van het systeem.

Zelfplaatsing met een krak in het vak

De Rioolkrak voert alles uit, van a tot z, van plaatsing en aansluiting tot het advies over verder gebruik en onderhoud. Zorgeloos en top geplaatst.

Laten plaatsen

De Rioolkrak is expert in het plaatsen van regenwaterputten en we weten snel wat voor jou het beste regenwaterrecuperatiesysteem is. Je kan dan overwegen om die te laten plaatsen of zelf te plaatsen. Misschien ben jij wel die handige Harry die perfect zelf een regenwaterrecuperatiesysteem kan plaatsen. Welke keuze je ook maakt, De Rioolkrak staat je heel graag bij.

Opmerking

De belangrijkste reden waarom je zelf de tank zou plaatsen, is de aanzienlijke besparing die je doet op werkuren. Hou er wel rekening mee dat niet alle tanks zelf kunnen geplaatst worden.

Wat zegt de wetgeving

De Vlaamse milieuwetgeving voorziet op gebied van scheiding van afvalwater en regenwater, een aantal wettelijke verplichtingen. Op gebied van regenwater (of hemelwater), moet dit water rechtstreeks naar een regenwaterput voor hergebruik worden geloosd of kan via infiltratie naar de ondergrond worden afgeleid.

VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu) verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die uitsluitend bestemd is voor afvalwater en omgekeerd.

Wie een woning bouwt of grondig renoveert, is in bepaalde gevallen verplicht om een regenwaterput te installeren. Er wordt een onderscheid gemaakt in bouwaanvragen ingediend voor 2014 en vanaf 2014. Vraag na bij jouw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Waarom deze maatregelen?

 • Door algemeen minder verbruik, blijven de watervoorraden gegarandeerd.
 • Een vermindering van de overstortfrequentie, zodat er bij hevige regenval minder riolen gaan overstorten in oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit dus verbetert.
 • Een verminderde menging van het afvalwater en proper regenwater (ook hemelwater genoemd) Wat dus zowel economisch als ecologisch voordelig is.
 • Een lager drinkwaterverbruik.

Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als je een regenwaterput installeert.

Of er in jouw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kan je opzoeken met de Premiezoeker. Vink achtereenvolgens aan: ‘energie en water besparen’, ‘water’, ‘hemelwaterput’.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Weet dat jouw gemeente nog bijkomende voorwaarden kan opleggen.

Procedure & bedrag

Neem contact op met de milieudienst of de technische dienst van jouw gemeente. Het subsidie bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.

Regenwaterrecuperatie is jouw steen bijdragen tot een beter milieu. Gratis offerte

De Rioolkrak ontstopt, ruimt, herstelt en vernieuwt je riolering. Snel, met vakmanschap en een opperbeste service.