Keuring privé riolering

Vanaf 1 juli 2011 heeft VLAREM bepaald dat keuring van de private waterafvoer is verplicht. Waarom?

Vanaf 2011 is het verplicht om een gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater te plaatsen voor nieuwbouwwoningen, en grote verbouwingen.

Een correcte aansluiting van de privé riolering op het openbaar rioleringsstelsel gebeurt niet altijd zoals het hoort. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.

In de praktijk betekent dit dat de Vlaamse Overheid wil nagaan of je waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die opgelegd worden in jouw stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem II wetgeving en andere voorschriften.

De Rioolkrak is als gecertificeerd keurder aangesteld door VLARIO, het officieel overlegplatform die o.a. waakt over deze keuringen.

Voor keuring van je privé riolering, kan De Rioolkrak perfect inschakelen. Het certificaatnummer van de Rioolkrak is KPRV-20120213-0004.

Wanneer is een keuring privé riolering verplicht?

  1. Voor de eerste ingebruikname.
    Dit is onafhankelijk van wanneer de bouwvergunning wordt afgeleverd. Er is in principe niets veranderd aan de manier van aanleg, vanaf 01/07/11 worden deze privé-rioolstelsels enkel aan een keuring onderworpen.
  2. Bij belangrijke wijzigingen.
    Onder belangrijke wijzigingen dienen alle wijzigingen te worden verstaan die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen.
  3. Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant.
  4. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Wat wordt er gekeurd?

De Rioolkrak als keurder controleert volgende zaken:

  • Correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit.
  • Correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad, …) op de circuits.
  • Materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterput, vetafscheider, septische put.
  • Afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes.
  • Infiltratie- en drainage voorzieningen.

Opgelet: de hydraulische werking (dit is de afvoercapaciteit) van het private waterafvoersysteem wordt niet gecontroleerd en getest. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken aannemer.

Praktisch gang van zaken bij keuring?

    1. Je vraagt je keuring aan bij een erkend keurder. Je kan heel gemakkelijk je keuring door De Rioolkrak, hier al aanvragen.
    2. De keuring privé riolering kan pas gebeuren op het moment dat je waterafvoersysteem volledig is aangelegd.
    3. Op het moment van keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn:
      1. Goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning.
      2. Uitvoeringsplan.
      3. Eventueel facturen van de gebruikte onderdelen.
      4. 4.Eventueel foto’s van de private waterafvoer of van onderdelen ervan

Wil je voor jezelf alles nog eens mooi uitgelegd zien in de officiële brochure van Vlario? In de brochure lees je ook hoe een keuring exact verloopt.

Heb je nog vragen over keuring van je private riolering? Wil je meteen je keuring vastleggen? Bel gratis De Rioolkrak op 0800 26 660 of klik op onderstaande ‘ik wil nu afspreken’ knop.

Regenwaterrecuperatie is jouw steen bijdragen tot een beter milieu. Gratis offerte

De Rioolkrak ontstopt, ruimt, herstelt en vernieuwt je riolering. Snel, met vakmanschap en een opperbeste service.