Gescheiden riolering, advies en aanleg

Gescheiden riolering, advies en aanleg

Wil je weten of je woning hieraan voldoet? De Rioolkrak expert in het aanleggen van gescheiden riolering conform de wetgeving. Vraag vandaag nog een prijsofferte of bel ons op het gratis nummer.

Vanaf 2011 is het verplicht om een gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater te plaatsen voor nieuwbouwwoningen, en grote verbouwingen.

Waarom deze maatregelen?

Hoe ga je met het opgevangen regenwater om?

Het algemene uitgangsprincipe is dat regenwater of hemelwater in deze volgorde wordt gebruikt (in volgorde van prioriteit):

Gescheiden riolering

Bij een gescheiden riolering wordt het regenwater op elk moment gescheiden gehouden van het afvalwater.

  • Een aparte afvalwaterriolering zal het afvalwater, afkomstig van huishoudelijke activiteiten, afvoeren naar een zuiveringsinstallatie
  • Een aparte afvoer voert het regenwater, afkomstig van daken en verhardingen af naar een beek, waterloop of rivier. Onderweg kan dit water op een natuurlijke wijze infiltreren in de ondergrond

Aansluiten als het kan, zuiveren als het niet kan

  1. Indien je woning of je bedrijfspand in een zone ligt, waar je die kan aansluiten op het rioleringsnetwerk, dan ben je verplicht om je hierop aan te sluiten. Je hebt een aansluitingsplicht.

    Indien je woning buiten zo’n zone ligt of dit dient te gebeuren via gronden van derden, dan kan op deze aansluitingsplicht afgeweken worden. In dit geval moet je een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) laten installeren.

    Het is best dat je hierover inlichtingen gaat inwinnen op het dienstenloket van jouw stad of gemeente, want de verplichtingen kunnen variëren.

Regenwaterrecuperatie is jouw steen bijdragen tot een beter milieu. Gratis offerte

De Rioolkrak ontstopt, ruimt, herstelt en vernieuwt je riolering. Snel, met vakmanschap en een opperbeste service.