Share

20 procent van alle riolen in Vlaanderen lekt

Volgens Vlario, het overlegplatform voor riolen en afvalwaterzuivering, wil dat de Vlaamse overheid dringend meer investeert in riolen. Zowat 20% van de riolen in Vlaanderen zou nu lekken en dat leidt tot vervuiling.

In Vlaanderen ligt ongeveer voor 30.000 kilometer riolen en daarvan zijn er 6.000 lek, aldus Vlario. Volgens dat platform is er te weinig geld voor een degelijk onderhoud en de renovatie van het riolennet. In een op de vijf riolen zijn er onregelmatigheden of schade. Het gaat dan om breuken, obstakels of soms een volledige instorting ten gevolge van hevige regenval. Daardoor wordt het grondwater op sommige plaatsen vervuild.

Bovendien eisen Europese richtlijnen dat er tegen 2027 nog eens 10.000 kilometer riolen bijkomen in Vlaanderen om afvalwater en regenwater te scheiden. In totaal zou er daarvoor 15,2 miljard euro nodig zijn en er dreigt een tekort van 6,5 miljard euro, aldus Vlario. De Vlaamse overheid moet het verschil bijpassen, aldus het platform.

Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) pareert de kritiek en merkt op dat het budget voor riolen de voorbije jaren al met een kwart is verhoogd tot 130 miljoen euro. De voorbije vijf jaar is er al 1.500 kilometer riolen bijgekomen, aldus de minister.

Bron: deredactie.be